JURIDISCH

Reprobel vergoeding
Solange Tastenoye

Een kopie nemen: opgepast voor de Reprobel vergoeding!

U leest een interessant artikel, of u leest een nieuwsbrief waarin u informatie vindt die nuttig is voor het uitbaten van uw horecazaak; u kopieert dit artikel, print het af, deelt het met collega’s via uw computer, smart Phone, tablet, enz. Maar … mag u dit zomaar doen?

Rekening houden met ons “Auteursrecht”!

Het Auteursrecht beschermt een concrete en originele vorm van een creatie. Dit betekent dat alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst, het recht heeft om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren. Hij alleen kan hiervoor toestemming geven!

Een vergoeding betalen aan “Reprobel”: wat betekent dit?

Als uitbater van een horecazaak zal u allicht via uw netwerk, computer, smartphone, enz. informatie opzoeken en delen of kopiëren. Zo kan u zelf of iemand van uw medewerkers, een interessant artikel opslaan op het netwerk van uw zaak, of het verder doorsturen naar een collega. Men zal dus al snel te maken krijgen met het kopiëren van een artikel of een foto! Vermits u hiervoor de toestemming moet vragen aan de auteur van dit artikel, begrijpt u dat dit in de praktijk niet werkbaar is!

Om dit wel werkbaar te maken, heeft de wetgever een uitzondering gemaakt waardoor u een vaste vergoeding dient te betalen en u nadien in orde bent om kopieën te maken van deze beschermde werken. Na deze betaling kan u als ondernemer deze kopieën voor intern gebruik gebruiken.

Deze vergoeding wordt betaald aan “Reprobel”. Al deze vergoedingen worden nadien verdeeld onder de auteurs (en de uitgeverijen). Het is dus een vorm van compensatie voor deze auteurs omdat diegene die de kopieën maakt het werk van deze auteur niet effectief koopt!

Opgepast!

Neemt men bijvoorbeeld een kopie van een artikel en gebruikt men dat louter en alleen voor privédoeleinden, dan is dit een uitzondering op het Auteursrecht en hoeft men geen toestemming te vragen aan de auteur. Dit houdt in dat deze kopieën niet voor beroepsdoeleinden mogen gebruikt worden.

Hoe gaat dit alles in zijn werk?

Normaal gezien zal u een document ontvangen van Reprobel om een aangifte te doen. Indien dit niet het geval is, dient u zelf contact te nemen met Reprobel.

Opgepast!

Neemt u geen kopieën van werken die Auteursrechtelijk beschermd zijn, dan hoeft u ook niet te betalen en moet u alleen een “nul aangifte” doen.

Er zijn verder meerdere manieren van aangiftes mogelijk (bv op basis van het aantal kopieën die u in uw zaak maakt). Bovendien kan het ook zijn dat u van een gunstiger tarief kan gebruik maken omdat Reprobel met bepaalde sectororganisaties hieromtrent afspraken heeft gemaakt.

Een “Reprobel licentie”!

Reprobel voorziet ook in de mogelijkheid om een licentie te nemen. Hierbij betaalt u dan jaarlijks een vaste vergoeding. Een dergelijke vergoeding zal allicht wat duurder zijn, maar biedt meer bescherming en u kan meer doen dan wanneer u een gewone vergoeding aan Reprobel betaalt.

De prijs voor deze licentie hangt af van de hoegrootheid van uw zaak (bv een ondernemer zonder mensen in dienst betaalt tussen de 35 en 45€ per jaar).

Best is dat u contact neemt met Reprobel (www.reprobel.be) en nagaat wat uw mogelijkheden zijn en hoeveel uw vergoeding zal bedragen.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Send

Sign up
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1