JURIDISCH

‘Bedrogen’ bij aankoop
Solange Tastenoye

Als horeca uitbater ‘bedrogen’ bij aankoop : wat nu?

Als Horeca uitbater koopt u uiteraard bepaalde goederen en materialen aan voor uw Horecazaak. Als nu al deze aangekochte goederen naar behoren werken, dan is er geen vuiltje aan de lucht, maar dat is spijtig genoeg vaak niet het geval.

Hoe gaat u best tewerk in zo’n geval?

Garanties tussen ondernemers?

Als Horeca uitbater bent u een ondernemer. Bij aankopen tussen ondernemers, is het noodzakelijk dat de leverancier een goed levert dat overeenstemt met datgene wat de koper ervan mag verwachten. De koper doet er goed aan om, vooraleer hij de koop aanvaardt, na te gaan welke garantie de verkoper hem geeft. En zo ja, wat deze garantie dan precies inhoudt. Een goed dat stuk gaat, zal moeten hersteld of vervangen worden. Om na te gaan wie dit gaat betalen, zal er moeten bekeken worden wat leverancier en koper overeengekomen zijn met betrekking tot de garantie.

Tussen ondernemers voorziet onze wetgeving niet in enige termijn van garantie. Om na te gaan of er enige garantie speelt in geval men te maken heeft met het stukgaan van een aangekocht goed, moet er gekeken worden naar het contract dat ondertekend werd ten tijde van de verkoop. Tussen ondernemers wordt de garantie onderling overeengekomen en meestal staan er hierover clausules op de bestelbon of op de achterzijde van de factuur. Daar staat wellicht vermeld hoelang de garantie loopt en hoe de koper moet optreden in geval van mankementen tijdens deze periode.

Kan er sprake zijn van ‘verborgen gebreken’?

Indien de door de koper aangekochte machine een gebrek heeft dat verborgen was op het ogenblik van de verkoop en hierdoor niet meer kan gebruikt worden waarvoor het werd aangekocht, of hierdoor een sterk verminderde gebruikswaarde heeft gekregen, dan is er sprake van een ‘verborgen gebrek’.

Een ‘exoneratieclausule’ in het contract!

In de praktijk gebeurt het echter vaak dat een verkoper een ‘exoneratieclausule’ opneemt in de verkoopovereenkomst. Een dergelijke clausule houdt in dat hij zich van zijn aansprakelijkheid ontdoet. Deze clausule kan correct zijn, maar in geval van onenigheid zal dit toch door de rechter moeten beoordeeld worden. In geval een dergelijke clausule opgenomen werd in het koopcontract en er later toch nog een verborgen gebrek aan het licht komt, dan zou dat betekenen dat de koper geen verweer meer heeft tegen de verkoper!

Maar…deze exoneratieclausule vindt geen toepassing indien zou blijken dat de verkoper te kwader trouw was, bijvoorbeeld omdat hij het gebrek kende maar het heeft verzwegen!

De vraag stelt zich hier echter wie moet bewijzen dat de verkoper te kwader trouw was? Dit bewijs moet geleverd worden door de koper en is geen gemakkelijke opgave! Vaak wordt in de praktijk een deskundige aangesteld om dit alles uit te zoeken.

Opgepast!

Gaat het nu om een professionele verkoper, dan vermoeden rechters in de praktijk dat deze professioneel wel degelijk kennis had van het gebrek! Het is dan aan deze verkoper om het tegendeel te bewijzen!

Zo hebben rechters al meermaals geoordeeld dat een verkoper die het verborgen gebrek van de zaak die hij verkocht heeft, effectief kende maar niet meedeelde aan de koper, zich niet kon beroepen op de geldigheid van een dergelijke exoneratieclausule. De verkoper kon zich hier, volgens de rechter, dus niet rechtsgeldig onttrekken van zijn aansprakelijkheid.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Send

Sign up
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1