JURIDISCH

Software problemen
Solange Tastenoye

Software problemen: wat kan u doen?

Als horeca uitbater werkt u met software waarvan u hoopt dat deze u niet in de steek laat! Spijtig genoeg gebeurt het geregeld dat er problemen ontstaan met de software waardoor u schade ondervindt. U wenst in zo’n geval de factuur van uw softwareleverancier niet meer te betalen en uw contact met hem te verscheuren! Maar kan dit zomaar?  Wat kan u in dergelijke omstandigheden best doen?

Dialoog

De softwareleverancier is in de eerste plaats een verkoper die zich geen slechte reclame kan veroorloven. Deze leverancier weet dat een ontevreden klant hem geen goede naam zal opleveren. Daarom kan het in de eerste plaats nuttig zijn om persoonlijk met hem de softwareproblemen te bespreken. Komt u met de softwareleverancier tot een akkoord, zet dit dan ook op papier zodat u later kan aantonen welke de gemaakte afspraken waren.

Een aangetekende brief?

Spijtig genoeg zal een dialoog vaak geen oplossing bieden, zodat u dan moet overgaan tot het versturen van een ingebrekestelling. U moet uw leverancier duidelijk maken dat hij in zijn verplichtingen tekort schiet. Doet u dit telefonisch of gewoon persoonlijk, dan heeft dit geen enkele juridische waarde; u kunt namelijk moeilijk bewijzen dat dit telefoongesprek eigenlijk een ingebrekestelling was betreffende uw softwareproblemen!

Kan u zomaar stoppen met betalen?

Als ondernemer (uitbater van een horecazaak) moet u, indien u software bestelt voor uw zaak bij een andere ondernemer (leverancier) en u om de één of andere reden niet akkoord bent met zijn factuur, deze binnen een zo kort mogelijke termijn protesteren! Wacht u hiervoor te lang, dan wordt ervan uitgegaan dat u akkoord bent met de factuur. Wat precies bedoeld wordt met een ‘zo kort mogelijke termijn’, zal u moeten nalezen in de algemene voorwaarden van de leverancier. Reageert u dus niet snel in deze situatie, dan zal de andere ondernemer ervan uitgaan dat u akkoord bent met de factuur!

Dit betekent concreet dat u niet zomaar kan beslissen om de factuur niet te betalen! U zal ze dus moeten protesteren. Zo ook indien u niet tevreden bent over de aangekochte software en deze u meer dan eens in de steek heeft gelaten!

Opgepast!

Best is om de factuur aangetekend te protesteren zodat u een degelijk bewijsmiddel hebt.

Maar…zelfs indien u de factuur protesteert moet u toch nog voorzichtig zijn met het volledig stopzetten van de betaling. Het is namelijk best mogelijk dat de leverancier volgens zijn algemene voorwaarden, schadevergoedingen kan vragen bij niet of laattijdig betalen. Daarom kan het beter zijn om de factuur toch te betalen maar dan wel ‘onder voorbehoud’. Best is om in uw protest tegen de factuur te vermelden dat u betaalt ‘onder voorbehoud’ en dit vermeldt tijdens de overschrijving van uw betaling.

Kan u uw softwarecontract zelf stopzetten?

Indien uw problemen zo hoog oplopen dat u het beu bent, zou u wel eens de intentie hebben om het contract te verscheuren. Doch, dit is zeker geen goede oplossing! U kan een dergelijk contract niet zomaar eenzijdig verbreken. Het is mogelijk dat u in zo’n geval een schadevergoeding zal moeten betalen aan de leverancier! Indien een dialoog en een aangetekende ingebrekestelling geen oplossing bieden, dan kan u best via de rechtbank de ontbinding van uw softwarecontract vragen. Vaak zal de rechter een expert aanstellen die moet nagaan wat de problemen precies inhouden. Het zal dan uiteindelijk de rechter zijn die al dan niet de ontbinding van uw contract zal uitspreken.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Send

Sign up
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1